O podjetju - Kamnosešvo Šergan , podjetje za predelavo kamna


Hiša BERNICA


 


Osebna izkaznica
 
 
 
 
Ime podjetje:
Kamnoseštvo Šergan, podjetje za predelavo kamna, d.o.o.

Skrajšano ime:
Kamnoseštvo Šergan, d.o.o.

Naslov:
Brnica 36a, 1430 Hrastnik

TR:
02331-0011115472 odprt pri NLB d.d. Ljubljana

TR:
05100-8000104461 odprt pri Abanka Vipa d.d. Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV:
SI53122143

Matična številka:
5819148

Leto ustanovitve:
1993

Osnovni kapital:
85.829,00€

Kontakt Kontaktna oseba:
Darko Šergan 

GSM:
+386 41 499 300

GSM :
+386 41 499 315

E-mail:
kamnosestvo.sergan36a@gmail.com

Delovni čas

Od ponedeljka do petka
od 8:00 do 15:00


Ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto.
 
 
 
 
 
 


 


O podjetju
KAMNOSEŠTVO ŠERGAN, Podjetje za predelavo kamna, d.o.o.
(skrajšano ime podjetja:KAMNOSEŠTVO ŠERGAN, d.o.o.)
je zasebno podjetje, registrirano za izvajanje široke palete poslov, vendar s temeljno dejavnostjo proizvodnja in obdelava kamna.

Podjetje se je v več kot 20 letih delovanja razvilo iz prvotne popoldanske obrti za sestavljanje nagrobnih spomenikov in izdelovanje napisov, v podjetje s sedmimi zaposlenimi (štirje v proizvodnji), ki je v zadnjih letih prešlo na popolnoma industrijski način predelave kamna, področje trženja pa je pričelo širiti tudi na zaključna dela v gradbeništvu in izdelavo izdelkov za interier (pulti, mize, kamini, drobni okrasni predmeti,…).
 

Ključni faktorji uspeha podjetja so:
 
- jasna vizija in strategija razvoja podjetja,

- nenehna vlaganja v poslovno infrastrukturo (sodobni stroji za obdelavo kamna, sodobna proizvodna hala),

- odlična lokacija neposredno ob magistralni cesti (regionalni cesti Hrastnik – Rimske Toplice in obenem 200 m pred pokopališčem Dol),

- sistematično vlaganje v znanje (izdelava RAZVOJNE ZGODBE skupaj z zaposlenimi, izobraževanje in usposabljanje lastnega kadra v gradbeništvu, računalništvu, jezikih in sodobnih metodah vodenja in prodaje),

- tehnološko inovativna prenova v letih 2004-2009.
 


Podjetje KAMNOSEŠTVO ŠERGAN, d.o.o. proizvodnjo izdelkov iz naravnega kamna po namembnosti razvršča v:
 
- nagrobni spomeniki iz naravnega kamna,
 
- zaključna dela v gradbeništvu (police, stopnice, tlaki, pragovi, obloge,…)
 
- interier (pulti, mize, kamini, drobni okrasni predmeti,…)
 

Na področju urejenosti delovnega okolja smo prejeli številna priznanja.
 

Vizija
Postati prepoznavni mojstri sproščanja lepote in uporabnosti kamna v zadovoljstvo strank ter v ponos tradiciji.
 

Poslanstvo
Približati strankam lepoto in energijo kamna v dimenziji spomina, uporabnosti, trdnosti in kreativnosti.
 

Vrednote
Strokoven nasvet Kakovosten izdelek Odprta komunikacija v vseh odnosih
 

Ključne sposobnosti
Prilagodljivost v poslovnem procesu glede na stopnjo zahtevnosti, strokovnosti in nujnosti naročila Za stranko si vzamemo čas Razvoj formalnih in neformalnih povezav
 

Ekipa
Kamnoseštvo Šergan zaposluje ljudi, ki aktivno delujejo na področju strokovne in specialistične obdelave kamna. Hkrati vlaga v izobraževanje in osebnostni razvoj zaposlenih.
 

Družbena odgovornost
Ker se v podjetju zavedamo pomembnosti vključevanja v širšo lokalno skupnost,
 
 
 
sponzoriramo
 
Nogometni klub ŠAMPION, Celje
 
STIK Center za šport, turizem informiranje in kulturo Laško
 

in doniramo, tako finančna sredstva kot tudi izdelke:
 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Ljubljana
 
Knjižnica Antona Sovreta, Hrastnik
 
Kulturno-umetniško društvo Svoboda, Dol pri Hrastniku
 
Kulturno-umetniško društvo; Sekcija ženski pevski zbor, Dol pri Hrastniku
 
Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja, Trbovlje
 
Prostovoljno gasilsko društvo, Zidani Most
 
Prostovoljno gasilsko društvo, Rimske Toplice
 
Prostovoljno gasilsko društvo, Čeče
 
Prostovoljno gasilsko društvo, Turje
 
Prostovoljno gasilsko društvo, Dol pri Hrastniku
 
AVTO klub Cosmos, Ljubljana
 
Kinološko društvo, Trbovlje
 
Donacijo smo namenili Vesni Orožen iz Hrastnika, z namenom pomoči pri izdaji knjige z naslovom ''MAMI, ali bom umrla?''. Zaradi svoje bolezni, levkemije, se je odločila napisati knjigo in s tem pomagati sočloveku prebroditi enako usodo .
 
Kegljaški klub Rudnik Hrastnik
 
Osnovna šola Narodnega Heroja Rajka Dol pri Hrastniku
 
Medicinska fakulteta ljubljana -Sekcija za tropsko medicino
 
Dobrodelna nogometna tekma med predstavniki vlade Republike Slovenije in gospodarstveniki Zasavja
 
Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku P
 
oletni nogometni kamp Zagorje
 
Društvo invalidov Hrastnik Krajevna organizacija Rdečega Križa Sedraž
 
Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik
 
Pihalna godba Steklarne Hrastnik
 
Čebelarsko društvo Hrastnik
 


 

 
                               Copyright © Kamnoseštvo Šergan - Pravice pridržane. (2013)                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.